Många av er är medvetna om att det är nu möjligt att upptäcka FCoV genom att använda en teknik som kallas RT-PCR (se Vad är RT-PCR?). I Storbritannien tog 155 katter, 7 hundar, 29 människor och deras veterinärer del av en 5-årig undersökning som studerade naturlig corunavirus-exkretion genom RT-PCR-metoden, som utvecklades vid universitetet i Utrecht

Det finns 4 möjliga resultat av exponering för FCoV:

1  Katten eller kattungen utvecklar FIP (runt 10% av infektioner).

2. Majoriteten av katter utsöndrar coronaviruset för en period, utvecklar antikroppar, slutar utsöndra viruset, och deras antikroppstiter går ned till noll igen. 58% av coronavirus-utsöndring varar upp till en månad och 95% av virusutsöndring varar i mindre än 9 månader.

3. Katten blir en virusbärare för resten av sitt liv (13% av infekterade katter). Dessa katter utsöndrar coronaviruset kontinuerligt, genom sin avföring, och de flesta fortsätter att vara friska, även om vissa utvecklar kronisk diarré.

4. Resistenta katter – runt 4% av katter verkar vara helt resistenta mot coronavirusinfektion. De utsöndrar inte viruset och de har ett nästan oupptäckbart antikroppssvar.


Resultaten av undersökningen är som följer:

1. FCoV utsöndras mycket sällan i saliven och hos de få katter som utsöndrar det i sin saliv sker detta vanligtvis i början av infektionen. Att kontrollera saliven för att upptäcka virusutsöndring missar därför majoriteten av infekterade katter – så kontrollera avföringen istället.

2. Ett enstaka RT-PCR-resultat från avföringen är meningslöst: om katten utsöndrar coronaviruset periodvis kan katten ha gått från att vara en utsöndrare en dag till en icke-utsöndrare en dag senare, eller vice versa. RT-PCR-prov måste göras som en serie och ska helst ackompanjeras av immunofluorescenstest (IFA), för RT-PCR har en tendens till att ge både negativa och positiva falska resultat.

3. För att fastställa om en katt har eliminerat en coronavirusinfektion behövs fem negativa månatliga RT-PCR-resultat i följd på avföringen. Alternativt indikerar en reduktion av coronavirusets antikroppsstatus till under 10 att infektionen har eliminerats (IFA titer som den mäts av University of Glasgows Veterinärskola – se länken till Companion Animal Diagnostics för att ladda ned en ansökningsblankett för att lämna in ett prov). Antikroppstitern hos en katt som tog del i undersökningen började inte gå ned förrän 25 månader efter att den slutade utsöndra viruset.

4. För att fastställa om en katt är en utsöndrare för livet bör den ha haft kontinuerliga positiva RT-PCR-resultat i minst åtta månader. Några enstaka katter slutar utsöndra coronaviruset efter nio månader, men 95% av utsöndring i vår undersökning hade slutat vid det laget.


Jag vill tacka katterna, hundarna och människorna som gjorde den här undersökningen möjlig. Tack går också till Will Feline Foundation och Feline Virus Unit för att de finansierade undersökningen, och till  herr Wayne Carr för en mycket generös gåva till minne av hans katt, Angelica.


Litteraturreferens:
Addie D.D.,  Jarrett O. 2001 The use of a reverse transcriptase-polymerase chain reaction for monitoring the shedding of feline coronavirus by healthy cats. Veterinary Record.  Vol. 148

 

 

Tusen tack till Lisa Lloyd, Tina Thorne, Mijo Schyllert, för  översättningen av Dr. Addies webbplats från engelska till svenska  

Site ©  2000 - 2004 Dr. Diane Addie
Site Design © Melody Amundson, Mariposa Creations