Hur får katter och kattungar FCoV?

Vilka av kattens kroppsvätskor innehåller FCoV?

Kattlådehygien – det viktigaste du kan göra för att skydda din katt från FCoV

Hur länge överlecer coronavirus i miljön?

Hur eliminerar man FCoV-smitta från ett katteri eller ett hushåll med katter

Hur kan man förhindra att FCoV kommer in i ett katteri eller ett hushåll med katter när man väl är fri från FCoV

Förebyggande av FCoV-smitta vid kattutställningar

Förebyggande av FCoV-smitta vid avel

 

Hur får katter och kattungar FCoV?

FCoV är ett mycket smittsamt virus som infekterar nästan alla katter som kommer i kontakt med det. Den främsta smittkällan är infekterade katters avföring och oinfekterade katter infekteras när de delar kattlåda med infekterade katter. Den andra betydande smittvägen är när oinfekterade katter oavsiktligen exponeras för små partiklar av infekterad avföring på människors skor, kläder, händer, avföringsspadar osv. Den infekterade katten sväljer troligtvis viruset då den tvättar sig eller då avföringspartiklar förorenar deras mat.

FCoV utsöndras tidvis i saliven, i ett tidigt skede av infektionen, så delade matskålar eller inandning av utnysta droppar kan leda till att infektion äger rum. Närkontakt med infekterade katter, till exempel vid ömsesidig tvättning, kan, någon enstaka gång, leda till infektion.  

Felint coronavirus sprids nästan aldrig genom livmodern till den ofödda kattungarna. De flesta kattungar smittas efter att de skyddande antikroppar de fått genom modersmjölken minskat, normalt vid 5-7 veckors ålder.

Vilka av kattens kroppsvätskor innehåller FCoV?

FCoV utsöndras främst i avföringen och utsöndras endast mycket sällan i saliven. För närvarande finns inga bevis för att FCoV skulle utsöndras i tårar eller i urin.    

Kattlådehygien – det viktigaste du kan göra för att skydda din katt från FCoV


Se till att ta bort klumparna så ofta som möjligt om din katt använder en kattlåda. Se till att du har flera kattlådor, helst en för varje katt, om du har flera katter. Skaffa täckta eller till och med självrengörande kattlådor. Placera kattlådan långt från de områden där katten får mat så att inga mikroskopiska avföringspartiklar kan blåsa in över maten. Använd ett kattströ som inte “spiller”, exempelvis Cat Country, för att minimera spridningen av mikroskopiska partiklar i hemmet. Rengör sandlådan med hushållsblekmedel (natriumhypoklorit) en eller ett par gånger i veckan. Håll dig till desinficering med blekmedel då tallbaserade medel är giftiga för katter.

Hur länge överlecer coronavirus i miljön?

Under naturliga omständigheter går katter ut för att ha avföring och gräver sedan ned den . Viruset överlever i så fall från några timmar till några dagar (det överlever något längre i temperaturer under nollpunkten). I och med att vi tämjt katten har vi dock infört kattlådan: FCoV kan överleva flera dagar och möjligtvis upp till 7 veckor i torkad avföring i kattströ.

Om du har mist en katt till följd av FIP, vänta då en månad innan du skaffar en ny katt. Om du ändå redan har andra katter bör du komma ihåg att de kan utsöndra FCoV. Vänta tills antikropparnas antal har sjunkit till noll innan du skaffar en ny katt. Kom ihåg att låta testa också den nya katten för FCoV-antikroppar.

(top of page)

Hur eliminerar man FCoV-smitta frånhos  en kattuppfödare eller ett hushåll med katter

FcoV-smitta kan elimineras hos en uppfödare, men det är en lång och ibland kostsam process. Hushåll med färre än 10 katter blir ofta fria från FCoV på ett spontant och naturligt sätt, men i hushåll med fler än 10 katter kan viruset spridas fram och tillbaka från en katt till en annan (se fig 1.)  och på så vis upprätthålla smittan.

Tabell 1 visar ett exempel på ett hushåll med katter hos Carol, Ann och Simon Quinn, vilka lyckades eliminera FCoV-smittan. Katterna testades för antikroppar och deras avföring testades regelbundet med RT-PCR-metoden. Katter som slutat utsöndra FCoV och vilkas antikroppsantal höll på att minska till under 40 skildes av från de andra katterna. Lyckligtvis var Carol i färd med att lämna huset och kunde ta 4 negativa katter med sig till sitt nya hem. Andra kattälskare har lyckats hålla isär smittade och osmittade katter i ett och samma hus. I augusti 1997, 17 månader efter att FCoV-smittan upptäckts, var bara Sooty fortfarande smittad. Ann flyttade Sooty till sovrummet för total isolering från de andra katterna. I januari 1998 började det stå klart att Sooty var en FCoV-bärare och eftersom hon var olycklig i sin isolering i sovrummet verkade det troligt att hon skulle behöva avlivas. Till all lycka gick familjen Quinn med på att ge henne åt mig (mina egna två katter hade dött ett par månader tidigare och jag hade inga katter). Fem år senare bor Sooty fortfarande hos mig och utsöndrar fortfarande FCoV. Hon är en frisk bärare av FCoV.

Table 1. Ett hushåll med katter från vilket FCoV utrotades framgångsrikt genom att isolera katter som hade eliminerat FCoV-smitta från dem som fortfarande utsöndrade viruset.  De skuggade rutorna visar när en katt flyttades till ett annat hushåll.
Numren hänvisar till katternas antikroppsantal.
+      = positivt RT-PCR-resultat på avföring eller ändtarmsutstryk
 -      = negativt RT-PCR-resultat på avföring eller ändtarmsutstryk
N/D  = inte taget

Det är för närvarande en långsam process att identifiera bärarkatter (se Nyheter inom FCoV/FIP-forskningen). Vi måste fortfarande finna prover som kan identifiera bärare på livstid i ett tidigare skede så att vi kan hålla isär dem från andra katter, eller hitta ett sätt att stoppa dem från att utsöndra FCoV.... men dessa är ämnen för min framtida forskning.    

(top of page)

Hur kan man förhindra att FCoV kommer in hos en kattuppfödare eller i ett hushåll med katter när man väl är fri från FCoV

Var försiktig så att du inte återinför viruset när dina katter väl är fria från FCoV. Testa alla nya katter eller kattungar för antikroppar mot FCoV med ett tillförlitligt antikroppstest, exempelvis University of Glasgow immunofluorescenstest (se länken till Companion Animal Diagnostics). Det verkar finnas många tillgängliga antikroppstest som inte har någon likhet med University of Glasgows test och att använda dem resulterar inte enbart i värdelösa resultat för dig, men kan också sätta dina katters liv på spel. Endast katter med ett antikroppsantal på noll borde tillåtas att komma in till ett hushåll som är fritt från FCoV.  

Försäkra dig om att du bara tar din hona för avling med hanar med antikroppsantalet noll och att endast honor med antikroppsantalet noll kommer till din hane (kontrollera i registret över hanar och honor som testats för coronavirus). När du tar semester vore det bättre om någon kom hem för att mata dina katter än att placera dem i ett katteri. Kontrollerad parning – där katterna inte kommer i kontakt med varandras avföring eftersom de inte delar sandlåda – är tryggare än att helt enkelt låta dem dela hage i ett par dagar.

Att sätta din katt i karantän efter riskfyllt sex, ett besök till ett katteri, en utställning eller hos veterinären. Om du beslutar dig för att avla din negativa katt med en katt som har antikroppar mot FCoV eller om din katt har varit på en utställning, i ett katteri eller har behövt stanna i veterinärens utrymmen, placera då katten i karantän hemma under två veckors tid och testa honom eller henne för FCoV-antikroppar för att försäkra dig om att katten är negativ igen innan du återförenar den med dina andra katter.

Kan jag besöka min vän vars katter har FCoV?
Det är väldigt osannolikt att du skulle bära hem viruset på din person om du inte verkligen har infekterad kattavföring på dig.

Jag har hört om hundens coronavirus – kan min hund smitta min katt?
Ett kort svar på den här frågan är antagligen nej. Kattens coronavirus av typ II är egentligen en blandning av coronavirus typ I, alltså helt felint, och hundens coronavirus (CCV). Därför är det troligt att CCV kan smitta katter eftersom det måste ha förekommit i en katt med FCoV för att typ II ska ha kunnat uppstå. Hursomhelst så har CCV ingen menlig inverkan på katter. I min forskning testade vi alla hundar i hushållen vi kartlade och hittade endast en hund med antikroppar mot coronavirus och ingen hund som utsöndrade coronavirus.

Förebyggande av FCoV-smitta vid kattutställningar

I Storbrittannien har 84% av utställningskatterna antikroppar mot FCoV. Eftersom i genomsnitt en av tre katter med antikroppar mot FCoV också utsöndrar virus vore det troligt att 28% av alla katter på en utställning utsöndrar virus.  FCoV utsöndras i avföringen så katter bör inte dela kattlåda eller spade med katter från andra hushåll under utställningen. Domare och veterinärer bör desinficera sina händer och bordet varje gång de har handskats med en katt; kom ihåg att vissa katter i ett tidigt smittstadie under en kort tid utsöndrar FCoV i saliven.

(top of page)

Förebyggande av FCoV-smitta vid avel

Det är självklart klokast att para endast katter vars antikroppsantal är noll med katter som är fria från FCoV och katter med antikroppar med andra katter med antikroppar. Därför skapades registret över avelskatter som testats för FCoV för att hjälpa uppfödare finna varandra. Ibland har uppfödare emellertid skäl att vilja genomföra en riskfylld parning (mellan sina katter!!!). I detta fall är det bäst att genomföra en kontrollerad parning, dvs. att honan och hanen inte är tillsammans i en eller ett par dagar (och alltså inte delar kattlåda, vilket är viktigt med tanke på FCoV-smitta) utan bara är i kontakt med varandra under själva parningen. En katt som tidigare var negativ bör självfallet testas för antikroppar 14 dagar efter parningen för att se om han eller hon smittades trots de förebyggande åtgärderna.  

 

 (top of page)

Tusen tack till Lisa Lloyd, Tina Thorne, Mijo Schyllert, för  översättningen av Dr. Addies webbplats från engelska till svenska  

Site © 2000 - 2003 Dr. Diane Addie
Graphics © Melody Amundson, Mariposa Creations