Se också Förebyggande av spridning av FCoV – om en katt inte blir infekterad av coronaviruset kan den inte heller utveckla FIP.

 

Hur kan jag förebygga att min friska katt med positiva coronavirusantikroppar utvecklar FIP?

Vad är Primucell?

 

  Hur kan jag förebygga att min friska katt med positiva coronavirusantikroppar utvecklar FIP?

Runt en katt av tio som är infekterade med coronaviruset utvecklar FIP. Ofta efter att en katt har dött på grund av FIP, finns det katt till i hushållet som är infekterad, men som är helt frisk. Det finns för närvarande inga droger som kan förhindra att en katt som är infekterad av coronaviruset utvecklar FIP, men det finns ett antal sätt att hjälpa våra katter att tackla infektionen:
 

Minimera kattens stress

Maximera kattens näringsintag och ge antioxidanter

Minimera din katts exponering för coronaviruset genom att hålla kattlådan ren

 

Minimera kattens stress

Det har visat sig att de flesta katter som har utvecklat FIP utsattes för stress innan de utvecklade sjukdomen. Katter med våt FIP är ofta stressade 2-4 veckor innan de utvecklar viruset, katter med torr FIP har varit utsatta för stress upp till ett år innan de blir sjuka. Det är därför klokt att inte stressa katter som har coronavirusantikroppar, om det är alls möjligt – till exempel, omplacera inte dem, vänta med att kastrera dem eller ge dem någon operation som inte är livsviktig, om du måste lämna dem så skaffa någon som passar dem i hemmet hellre än att lämna dem på ett kattpensionat.

Exempel på situationer som katter finner stressande:
Omplacering
Flyttningar
Nya tillskott till hushållet: barn, hundar, katter, kattungar
För många katter i ett hus (fler än 6)
Kattpensionat
Operationer (kastrering, tandvård)
Trauman (t.ex. att bli överkörd)
Andra sjukdomar
Dräktighet, födsel, att dia


Maximera näringsintaget och ge antioxidanter

Även om det är på modet att ge katter endast en typ av mat, vanligtvis torrmat, anser jag att katter bör ha variation i sin föda, för att optimera deras chanser att få i sig alla vitaminer, mineraler och protein som de behöver och för att minimera risken för att de lider om maten av misstag innehåller något de inte tål. Även om det senare är ovanligt så händer det ibland. Kommersiellt preparerad kattmat är bättre nutritionellt balanserad än hemmalagad kattmat, men varför bara använda en sort? Jag ger Sooty (som bor med mig) tre eller fyra olika sorters torrmat och upp till åtta eller nio olika sorters våt mat i veckan.

Antioxidanter som A-, C- och E-vitaminer och zink kan ha antiviral verkan och/eller verka stimulerande för immunförsvaret. Man måste vara försiktig med att ge en katt vitamin A av två anledningar: för det första kan inte katten absorbera eller omvandla betakarotenvarianterna (d.v.s. de som finns i vegetarisk föda) väl, så man måste ge dem i form av fiskleverolja (flundra eller torsk), och för det andra bör inte A-vitamin användas i mer än sex veckor, annars uppstår det en risk för hypervitamin A syndrom och oönskad benbildning. C- och E-vitaminer kan ges under längre perioder, men vitamin C gör kattens urin mer sur och kan öka kattens risk att få problem med urinvägarna (t.ex. urinvägsinfektion). (Not för veterinärer: att ge vitamin C under en längre period kan öka benägenheten till utveckling av kalciumoxalatkristaller.)

Dosering:
Vitamin A: 200-400 i.e/kg/dag i högst 6 veckor
Vitamin C: 125 mg/katt/två gånger om dagen
Vitamin E: 25-75 i.e./katt/två gånger om dagen
Zink: 7-10 mg/katt/en gång om dagen

Kom ihåg att katter som har utsatts för coronaviruset utvecklar vanligtvis FIP inom det första året, så om din katt har haft coronavirusantikroppar i över ett år är det osannolikt att den kommer att utveckla FIP. Det finns ingen orsak till att fortsätta ge antioxidanter i mer än ett par månader efter att katten har utsatts för coronaviruset – det kan till och med vara riskabelt.

Minimera din katts exponering för coronaviruset genom att hålla kattlådan ren: se Förbered kattungenarnas rum och Öva smittskyddsvård  för att förebygga att FCoV sprids till kattungarna på sidan Förebyggande av FcoVFCoV-smitta hos kattungar

 

 Vaccination

Vad är Primucell?

Primucell, som produceras av Pfizer, är det enda kommersiellt tillgängliga FIP-vaccinet i världen. Primucell är ett temperaturkänsligt muterat coronavirus som ges intranasalt och orsakar lokal IgA-immunitet och cellmedierad immunitet. Primucell förebygger FIP hos 75% av katter som annars hade utvecklat det, men är ineffektivt hos katter som tidigare har exponerats för FCoV. Så i hushåll där FCoV är endemiskt (vilket är fallet i de flesta uppfödares hushåll), måste Primucell användas på kattungar som redan har genomgått den särskilda procedur som kallas tidig avvänjning och isolering, så att de är fria från FCoV när de vaccineras.

 

Tusen tack till Lisa Lloyd, Tina Thorne, Mijo Schyllert, för  översättningen av Dr. Addies webbplats från engelska till svenska  

Site © 2000 - 2004 Dr. Diane Addie
Site Design © Melody Amundson, Mariposa Creations