Förebyggande av FCoV i kattungar

Förbered kattungarnas rum

Öva smittskyddsvård  för att förebygga att FCoV sprids till kattungarna

Tidig avvänjning och isolering av kattungar för att förhindra att de smittas av FCoV

Testa kattungar för att försäkra att de har blivit framgångsrikt skyddade mot kattens coronavirus.

Summary of protocol for prevention of FCoV infection in kittens

 

Förebyggande av FCoV i kattungar har kommit att kallas tekniken för "tidig avvänjning och isolering", eftersom detta i stort sett är vad det rör sig om.  Kattungar skyddas mot FCoV-smitta genom de antikroppar de får i modersmjölken. När dessa antikroppar avtar blir kattungarna mottagliga för FCoV-smitta och den påföljande FIP-risken. Tidig avvänjning och isolering har gjort det möjligt för kattuppfödare att fortsätta avel med aktivt smittade honor som utsöndrar virus.  

I min första kartläggning av FCoV noterade vi att 50% av de kattungar som tilläts komma i kontakt med honor som inte var deras mödrar, och/eller kattungar från andra kullar, smittades av FCoV. Bara en tredjedel av kattungarna som hölls endast till sina kullkamrater och antikroppspositiva mödrar smittades, vilket ger vid handen att ungefär en av tre antikroppspositiva katter utsöndrade FCoV vid en någon tidpunkt. Kullar som hade avvants före 5-6 veckors ålder och blivit totalt isolerade från alla andra katter och kattungar i hushållet var emellertid alla negativa  - till och med när skälet för den tidiga avvänjningen och isoleringen var att deras mor dött av FIP.

 

Här följer stegen för tidig avvänjning och isolering av kattungar:

1. Förbered kattungarnas rum
FCoV kan överleva upp till 7 veckor i en hushållsmiljö, så det är viktigt att det rum kattungarna ska födas och växa upp i är så smittfritt som möjligt. Försäkra dig om att ingen av katterna utom den dräktiga honan kommer in i detta rum under 2-3 veckor innan kullen föds. Dammsug så att du tar bort möjliga nersmittade kattsandspartiklar (mikroskopiska dammkornsstora partiklar). Förbered rena tillbehör – kattlåda, spade, matskålar – genom att desinficera med natriumhypoklorit (hushållsblekmedel ) i åtminstone 20 minuter och skölj sedan i vatten. De flesta desinfektionsmedel dödar FCoV men blekmedel är att föredra då det dödar FCoV och andra virus samtidigt som det är ofarligt för katterna. Späd blekmedlet med 1 del till 32 (vilket betyder att du för en kopp blekmedel ska späda med 31 koppar vatten).

Kom ihåg att honorna måste vara lugna för att föda och uppfostra kattungarna med framgång. Låt den dräktiga honan vänja sig vid att vistas i kattungarnas rum; mata henne där och klappa henne där. Vi människor tenderar att vilja ge en ny kull trevliga, rena och nytvättade sängkläder, men lukten av tvål som vi tycker om är inte lika trevlig för en katt! När du väl har rengjort material för honans bädd, sov då med dem i din egen säng så de suger åt sig mycket av din doft, stryk dem över honans läppar och haka så de suger åt sig av hennes doft. Använd en Feliway spray (katt feromon). Det är naturligtvis viktigt att försöka undvika virusförorening om det är möjligt, så låt inte andra katter sitta på de rena sängkläderna. Det är väsentligt att honan känner sig så trygg som möjligt i sitt förlossningsrum eftersom detta minskar möjligheterna att hon avvisar eller äter sina kattungar. Det minskar också hennes stressnivå, vilket i sin tur minskar hennes chanser att utveckla FIP.


2. Öva smittskyddsvård  för att förebygga att FCoV sprids till kattungarna
Som vi såg ovan i Hur man förebygger FCoV-smitta,  utsöndras FCoV företrädesvis i en smittad katts avföring och äts eller inhaleras sedan av en mottaglig katt eller kattunge. FCoV är ett mycket smittsamt virus. Därför är smittade katters avföring den huvudsakliga smittkällan och FCoV kan pga ouppmärksamhet spridas från en katts lådor och spadar samt på våra fötter, kläder och händer.  

Utövandet av smittskyddsvård är bekant för sjukvårdare och veterinärsjukvårdare, läkare och veterinärer och många andra vilkas arbete inbegriper att begränsa överförseln av osynliga förorenande ämnen. Den första regeln är att först ta itu med den minst infekterade delen av vårt hus eller katteri (i vårt fall, kattungarnas rum) och stegvis gå vidare till den mest infekterade delen (kanske de katter vi vet bär på FCoV, eller en FIP-sjuk katt) sist. Det är en god idé att upprätta en rutinmässig ordning för skötseln av dina katter som du kan använda närhelst du rengör kattlådorna, matar, sköter eller bara allmänt klappar dina katter, så att du alltid tar itu med den minst infekterade delen först.

Eftersom FCoV är mycket smittsamt och, självfallet, är osynligt kan vi pga ouppmärksamhet ha en del av det på våra händer, skor eller kläder när vi rör oss i katteriet. Därför är det en bra idé att tvätta eller till och med desinficera våra händer innan varje vistelse i kattungarnas rum. Har man många katter kan det vara bra att i kattungarnas rum permanent ställa ett par skor eller tofflor och kanske en städrock att använda då man handskas med ungarna. Stora katthem borde ha ett desinficerande fotbad mellan varje större del av sina katterier.

Kattungarna bör ha matskålar, kattlådor och spadar som bara används för dem och dessa bör rengöras dagligen och desinficeras en eller ett par gånger i veckan. Sally Matthews från Glasgows Cats Protection Shelter fick den underbara idén att man kunde märka ut bäddarna, skålarna, kattlådorna och spadarna med olika färger för de olika delarna av katteriet så att det genast var tydligt om något var på fel plats i katteriet. På så vis kunde man lätt se om en kattunges låda oförhappandes hade placerats i en vuxen katts bur och då flytta och desinficera den innan man placerade den tillbaka hos kattungen.

    

3. Tidig avvänjning och isolering av kattungar för att förhindra att de smittas av FCoV
Att ta ungarna från modern vid 5-6 veckors ålder förhindrar att de blir smittade även om honan har utsöndrat FCoV. Det vore att föredra om kattungarna kunde flyttas till ett nytt, rent rum, men många kattuppfödare har inte så mycket plats och måste låta nöja sig med att flytta honan, dammsuga rummet ordentligt och byta kattlåda och sängkläder.


Det är av flera skäl mycket nyttigt att i detta skede veta vad honans antikroppsstatus är:

om honan har antikroppsantalet noll (testad med immunofluorescenstestet som används på Veterinärmedicinska fakulteten vid University of Glasgow*) så utsöndrar hon inte virus och kan tryggt lämnas med sina ungar hur länge du vill – det finns inget behov av tidig avvänjning! (Isolering är dock fortfarande väsentligt om dina andra katter inte också har antikroppsantalet noll).
ju lägre honans antikroppsantal är, desto färre skyddande antikroppar kommer kattungarna att få i sig med modersmjölken
ju högre honans antikroppsantal är, desto fler skyddande antikroppar får ungarna i sig i modersmjölken, men risken att hon utsöndrar FCoV är också högre
ungeför en av tre katter med antikroppar mot FCoV utsöndrar FCoV vid någon given tidpunkt


*   Det finns många olika FCoV-test av väldigt varierande kvalitet. Vad som sägs på denna webbplats angående antikroppstestning gäller ENBART det immunofluorescenstest som används i Companion Diagnostics, Veterinärmedicinska fakulteten vid University of Glasgow, eftersom det är det test jag använt i min forskning. Companion Diagnostics erhåller blodprover från hela världen för FCoV-testning, de blir inte dåliga i posten – be din veterinär att skicka din katts blodprov till Companion Diagnostics, University of Glasgow Veterinary School, Bearsden Road, Glasgow, G61 1QH, UK om du vill att katten testas med vårt test.

Många uppfödare är ovilliga att låta ta blodprov på en dräktig hona för att testa för FCoV eftersom honan kan bli stressad av det. Vissa har låtit testa honan före parning, vilket är det bästa alternativet, även om en osmittad hona kan smittas vid avel och därmed kan hennes status ha förändrats innan hon föder. Det är inte bra om hon blir stressad genast efter att hon fått ungar, då hon i så fall kan avvisa sina ungar, så det är bättre om man väntar tills två veckor efter att hon fött.

4. Testa kattungar för att försäkra att de har blivit framgångsrikt skyddade mot FCoV
Kattungar under 10 veckors ålder kan vara infekterade men några är för unga för att ha producerat egna antikroppar. De flesta kattungar kan producera antikroppar vid 10 veckors ålder, så det är inte tillrådligt att testa kattungar som är yngre än 10 veckor, och 12-16 veckor är nog lämpligare.

Kattungar som har en antikroppstiter på noll, testat med University of Glasgows immunofluorescerande antikroppstest, är redo att skickas till ett nytt hem

Kattungar som har en antikroppstiter på mer än noll ska ytterligare isoleras, helst separerade från andra kattungar, och testas igen fyra veckor senare. Ibland har några kattungar i en kull en antikroppstiter på noll medan andra en har högre titer. I dessa fall ska kullen delas upp efter antikroppstiter. Det finns två möjliga förklaringar för detta fenomen: för det första kan de positiva kattungarna ha rester av antikroppar från modersmjölken (så kallade maternella antikroppar), och vid det andra testet fyra veckor senare har dessa antikroppar vanligtvis försvunnit. För det andra så kan den tidiga avvänjning- och isoleringsprocessen ha brutit ner någonstans, och kattungarna har blivit infekterade. Om detta är fallet så kan kattungarnas antikroppstiter ha ökat vid det andra testet. Medan majoriteten av kattungar övervinner infektionen, så finns det fortfarande en stor fara för att kattungen antingen utvecklar felin infektiös peritonit (FIP) eller infekterar katter i det nya hemmet.

Framgångsrika åtal har redan väckts mot uppfödare som har sålt kattungar infekterade med coronaviruset, både under den brittiska Sale of Goods Act (Lagen om försäljning av varor) och Prevention of Cruelty to Animals Act (ungefär motsvarande den svenska Djurskyddslagen). Kattuppfödare som säljer kattungar som är infekterade med FCoV riskerar åtal.

Om du har hållt en kattunge i isolation i flera veckor och dess antikroppstiter inte har gått ned, och du absolut inte kan behålla den, så ska den endast omplaceras till ett hem UTAN ANDRA KATTER (man kan emellertid skicka två antikroppspositiva kattungar till samma hem). Den nya ägaren ska informeras utförligt om att kattungen kan bära på coronaviruset och kan därför infektera andra katter, och att den har runt en chans på tio att utveckla FIP, vilket också stressen av att omplaceras kan framkalla. Uppmana den nya ägaren att inte stressa kattungen mer än nödvändigt (se också avsnittet om Förebyggande av FIP). Det är till exempel bäst om man väntar med sterilisering tills kattungens antikroppstiter har gått ned avsevärt. Se till att de nya ägarna ger kattungen dess mat i hemmet och att de inte skickar den till ett kattpensionat, och inte ger den för många vaccin på samma gång. Vi måste forska mer för att ta reda på om Feliway kan hjälpa till att förebygga FIP hos dessa kattungar, men det gör dem definitivt ingen skada.

 

(top of page)

 

Tusen tack till Lisa Lloyd, Tina Thorne, Mijo Schyllert, för  översättningen av Dr. Addies webbplats från engelska till svenska 

 Site © 2000 - 2004 Dr. Diane Addie
Graphics © Melody Amundson, Mariposa Creations