Zie ook Voorkomen van FCoV-overdracht - als een kat geen FCoV krijgt, krijgt hij of zij geen FIP.

 

Hoe kan ik voorkomen dat mijn FCoV seropositieve, gezonde kat FIP krijgt?

Wat is Primucell?

 

Hoe kan ik voorkomen dat mijn FCoV seropositieve, gezonde kat FIP krijgt?

Ongeveer 1 op de 10 katten die besmet is met FcoV, krijgt daadwerkelijk FIP. Heel vaak blijkt dat wanneer een kat is overleden aan FIP, er een tweede kat in het huishouden is waarvan bekend is dat die is besmet, maar volledig gezond is. Er zijn momenteel geen medicijnen die kunnen voorkomen dat een kat die besmet is met FCoV daadwerkelijk FIP krijgt, maar er zijn een aantal manieren waarop we onze katten kunnen helpen om te gaan met de infectie:
 

Minimaliseer stress bij de kat

Maximaliseer voeding en geef anti-oxidanten

Minimaliseer met goede kattenbakhygiëne het risico dat uw kat wordt blootgesteld aan FCoV

 

Minimaliseer stress bij de kat

Het is aangetoond dat de meeste katten die FIP kregen, aan stress blootstonden voordat ze ziek werden. Katten met effusieve FIP hebben vaak 2-4 weken voordat ze FIP kregen aan stress blootgestaan. Katten met droge FIP kunnen tot een jaar voordat ze ziek werden, gestrest zijn geweest. Daarom is het verstandig katten met FCoV-antistoffen niet bloot te stellen aan stress - herplaats ze bijvoorbeeld niet; stel sterilisatie en iedere andere niet-noodzakelijke operatie uit; wanneer u ze alleen moet laten, laat dan iemand in hun eigen huis voor hen zorgen in plaats van ze in een cattery te plaatsen.

Voorbeelden van situaties die bij katten stress kunnen veroorzaken:
herhuisvesting
verhuizen
nieuwe bewoners in huis: baby, hond, kat, kitten
te veel katten in een huis (meer dan 6)
plaatsing in een cattery
operatie (sterilisatie, tandheelkundige behandeling)
trauma (bijv. verkeersongeluk)
tussentijds optredende ziekte
zwangerschap, bevalling, zogen


Varieer voeding en geef anti-oxidanten

Hoewel het gebruikelijk is om katten maar een soort voedsel te geven, meestal in droge vorm, ben ik van mening dat katten ruime variatie in hun voeding moeten hebben om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze alle vitaminen, mineralen en proteïnen binnenkrijgen die zij nodig hebben en om de kans dat ze iets oplopen wanneer voedsel per ongeluk een besmette stof bevat zo klein mogelijk te maken. Hoewel dit laatste zelden voorkomt, kan het af en toe gebeuren. Fabrieksvoedsel is uitgebalanceerder dan zelfgemaakt voedsel, maar waarom zou je op één paard wedden? Ik geef Sooty (die bij me woont) drie of vier verschillende soorten droogvoer en zeker acht of negen verschillende soorten nat voer in de week.

Anti-oxidanten zoals vitamine A, C en E en zink kunnen een antivirale en/of immuniteitsverhogende werking hebben. Men moet om twee redenen voorzichtig zijn met het gebruik van vitamine A bij katten. Ten eerste kan de kat de bètacarotene varianten niet goed opnemen of omzetten (d.w.z die in plantaardig voedsel te vinden zijn), dus moet hij/zij het in de vorm van lever of visolie (heilbot of kabeljauw) toegediend krijgen, en ten tweede moet vitamine A niet langer dan 6 weken gebruikt worden gezien de kans op overgevoeligheid en overmatige botafzetting. Vitamine C en E kunnen langere tijd gegeven worden, maar vitamine C maakt de urine zuurder en kan de kat vatbaarder maken voor bepaalde problemen aan de lagere urinekanalen (d.w.z. blaasontsteking) (opmerking voor dierenartsen: vitamine C kan bij langdurige toediening leiden tot het ontstaan van calciumoxalaatkristallen).

Dosering:
vitamine A: 200-400 I.U./kg/dag voor maximaal zes weken
vitamine C: 125 mg/kat/tweemaal per dag
vitamine E: 25-75 I.U./kat/tweemaal per dag
zink: 7-10 mg/kat/per dag

Denk eraan dat katten die blootgesteld zijn aan FCoV, tijdens het eerste jaar de grootste kans hebben FIP te krijgen. Dus als uw kat langer dan een jaar FCoV-antistoffen heeft, is het onwaarschijnlijk dat hij/zij nog FIP zal krijgen. Na blootstelling aan FCoV is het niet nodig om langer dan een paar maanden anti-oxidanten te gebruiken. Het kan zelfs gevaarlijk zijn om er langer mee door te gaan.

Minimaliseer de kans dat uw kat wordt blootgesteld aan FCoV door goede kattenbakhygiëne: zie Inrichten kittenruimte en Gescheiden verzorging op de pagina Voorkomen van FCoV-besmetting van kittens.

 

Vaccinatie
Wat is Primucell?

Primucell, gemaakt door Pfizer, is het enige commerciële vaccin tegen FIP ter wereld. Primucell is een temperatuurgevoelige gemuteerde feline coronavirus die via neusdruppels wordt toegediend en leidt tot lokale IgA-immuniteit en celoverdrachtelijke immuniteit. Primucell voorkomt FIP bij 50-75% van de katten die het anders wel gekregen zouden hebben, maar het heeft geen effect als de kat eerder is blootgesteld aan FCoV. Daarom moet in huishoudens waar FCoV endemisch is (de huishoudens van de meeste kattenfokkers) Primucell gebruikt worden bij kittens die de speciale behandeling hebben ondergaan die bekend staat als vroege spening en isolatie, zodat ze FCoV-vrij zijn wanneer ze gevaccineerd worden.

 

 Onze hartelijke dank aan Saskia Steur, Ada de Raad, Henny de Lege, Helen van Mackelenebrgh, Tineke Blokzijl Haar voor de vertaling naar het Nederlands van Dr Addie's webstek 

Site © 2000 - 2004 Dr. Diane Addie
Site Design © Melody Amundson, Mariposa Creations