Hvordan blir katter og kattunger smittet av FCoV?

Hvilke av kattens kroppsvæsker inneholder FCoV?

Rengjøring av kattedo – det viktigste du kan gjøre for å hindre at katten blir smittet av FCoV

Hvor lenge overlever coronaviruset i miljøet?

Slik blir du kvitt FCoV-smitte i et katteri eller i en husstand med flere katter

Slik unngår du at FCoV finner veien inn i katteriet eller husstanden igjen etter at du først har blir kvitt FCoV.

Slik unngås overføring av FCoV på katteutstilling

Slik unngås FCoV-smitte ved parring

 

Hvordan blir katter og kattunger smittet av FCoV?

FCoV er et veldig smittsomt virus, som smitter s si alle katter som kommer i kontakt med det. Hovedårsaken til smitte er via avføringen til smittede katter. Friske katter blir smittet hvis de deler kattedo med smittede katter. Den andre hovedårsaken til smitte er når friske katter kommer i kontakt med partikler av smittebærende avføring på sko, klær, hender, kattedospade osv. Katten blir antakelig smittet ved at den svelger viruset når den vasker seg, eller ved at partikler av smittebærende avføring finner veien til matfatet.

På et tidlig stadium kan FCoV av og til avgis i spyttet. Katten kan dermed bli smittet hvis den deler matskål eller hvis den puster inn spyttdråper fra en smittet katt som nyser.  Nærkontakt med smittede katter, for eksempel når katter vasker hverandre, kan, i sjeldne tilfeller, føre til at katten blir smittet.  

Coronaviruset overføres så å si aldri fra morkaka til den ufødte kattungen. Kattunger blir vanligvis smittet når de beskyttende antistoffene de har fått via morsmelken ikke lenger har den samme effekten, som regel når de er 5-7 uker gamle.

Hvilke av kattens kroppsvæsker inneholder FCoV?

FCoV finnes hovedsakelig i avføringen og en sjelden gang også i spytt. Så langt foreligger det ingen bevis for at FCoV finnes i tårer eller urin.

Rengjøring av kattedo – det viktigste du kan gjøre for å hindre at katten blir smittet av FCoV

Hvis katten din bruker kattedo, må du sørge for å fjerne avføringsklumper så ofte som mulig.  Hvis du har flere katter, må du sørge for å ha flere kattedo. Det beste er å ha én kattedo per katt, og at kattedoen er tildekket eller til og med selvrengjørende.  Plasser kattedoen langt unna kattematen slik at mikroskopiske avføringspartikler ikke blåser opp i maten.  Bruk kattesand som katten ikke så lett drar med seg, for å redusere spredningen av mikroskopiske partikler rundt i huset.  Rengjør kattedoen en eller to ganger i uken med husholdningsklor.  Hold deg til klor – furunålbaserte rengjøringsmidler er giftige for katter.

Hvor lenge overlever coronaviruset i miljøet?

Det naturlige for katter er å gjøre fra seg utendørs og grave ned avføringen. I slike tilfeller overlever viruset i noen timer eller dager (det overlever noe lenger ved kuldegrader). Men huskatter har gjerne en kattedo, og FCoV kan overleve i flere dager, muligens opptil 7 uker, i inntørkede avføringsklumper i kattesanden.  

Hvis katten din døde av FIP, må du vente en måneds tid før du skaffer deg ny katt. Men hvis du allerede har flere katter, kan det være at disse avgir FCoV-smitte. Dermed må du vente til antistofftitrene deres er nede på null før du skaffer deg ny katt. Du må selvfølgelig også huske på å teste den nye katten din for FCoV-antistoffer.

Slik blir du kvitt FCoV-smitte i et katteri eller i en husstand med flere katter

Det er mulig å bli kvitt FCoV-smitte i et katteri, men det tar lang tid og kan være kostbart. I husstander med mindre enn 10 katter, blir kattene ofte kvitt FCoV-smitten på en naturlig måte, men i husstander med mer enn 10 katter, kan viruset fortsette å spre seg fra katt til katt (se fig. 1.).

Tabell 1 er et eksempel på en husstand med katter som bodde hos Carol, Ann og Simon Quinn, og som klarte å bli kvitt FCoV-smitten. Kattene ble testet for antistoffer, og avføringen ble regelmessig testet med RT-PCR. De kattene som sluttet å avgi FCoV og der antistofftitrene hadde sunket til under 40, ble skilt fra de andre kattene. Carol var heldigvis i ferd med å flytte hjemmefra og kunne ta med seg 4 negative katter til sitt nye hjem. Men andre katteeiere har klart å holde smittede og friske katter atskilt under samme tak. I august 1997, 17 måneder etter at FCoV-smitten først ble oppdaget, var det bare Sooty som fremdeles var smittet. Ann flyttet dermed Sooty til soverommet for å holde henne atskilt fra de andre kattene. I januar 1998 ble det klart at Sooty var en FCoV-smittebærer, og siden hun mistrivdes alene på soverommet, så det ut til at eneste løsningen var å avlive henne. Heldigvis klarte jeg å overtale Quinn-familien til å gi henne til meg (mine egne katter hadde dødd et par måneder i forveien, så jeg hadde ingen katter). Nå, fem år senere, bor Sooty fremdeles hos meg, og hun avgir fremdeles FCoV. Hun er det vi kaller en frisk FCoV-smittebærer.

Tabell 1. En husstand med katter der man ble kvitt FCoV ved å isolere kattene som hadde blitt kvitt FCoV fra de som fremdeles avga smitte. De grå rutene viser når katten ble flyttet til en annen husstand.
Tallene indikerer kattens antistofftiter.
+      = positivt RT-PCR-resultat fra avførings- eller rektumprøver
 -      = negativt RT-PCR-resultat fra avførings- eller rektumprøver
N/D  = ikke foretatt

Identifisering av smittebærende katter er foreløpig en tidkrevende prosess (Se Nyheter innen forskning på FCoV/FIP). Vi må prøve å finne metoder som gjør det raskere å identifisere smittebærende katter slik at de kan holdes atskilt fra andre katter, eller vi må finne en metode for å unngå at de sprer FCoV – dette er noe jeg kommer til å forske videre på.  What's new in FCoV/FIP research).   

(top of page)

Slik unngår du at FCoV finner veien inn i katteriet eller husstanden igjen etter at du først har blir kvitt FCoV.

Når kattene dine har blitt kvitt FCoV, må du passe på at viruset ikke får sjansen til å etablere seg på nytt. Test alle nye katter eller kattunger for FCoV-antistoffer ved hjelp av en pålitelig antistofftest, for eksempel immunofluorescerende antistofftest fra University of Glasgow (se kobling til Companion Animal Diagnostics). Det finnes en del antistofftester på markedet som ikke har den samme høye standarden som testen fra Glasgow-universitetet. Disse testene gir meningsløse resultater og kan dessuten sette kattenes liv i fare. Bare katter med en antistofftiter på null bør komme inn i et katteri som er fritt for FCoV. 

Sørg for at du kun parrer hunnkatten din med hannkatter som har en antistofftiter på null, og at bare hunnkatter med en antistofftiter på null får parre seg med hannkatten din (se register for coronavirustestede hunn- og hannkatter). Når du reiser på ferie, bør du få noen til å komme hjem til deg for å mate kattene dine slik at du ikke trenger å sette dem bort på et katteri.  Kontrollert parring – der kattene ikke deler kattedo og dermed ikke kommer i kontakt med hverandres avføring – er tryggere enn å bare la kattene dele bur i et par dager.

Karantene etter risikofylt parring, katteri eller katteutstilling eller opphold hos veterinæren. Hvis du bestemmer deg for å parre den negative katten din med en katt med FCoV-antistoffer, eller hvis katten din har vært på et show, katteri eller i et bur hos veterinæren, bør du sette katten i karantene i to uker når den kommer hjem og teste om katten har FCoV-antistoffer. Pass på at katten er negativ igjen før du introduserer den for de andre kattene dine.

Kan jeg besøke venner som har katter med FCoV?
Det er meget lite sannsynlig at du tar med deg viruset hjem til dine egne katter, med mindre du har infisert katteavføring på klærne eller skoene dine.

Jeg har hørt om coronavirus for hunder – kan hunden smitte kattene mine?
Svaret er: antakeligvis ikke. Felint coronavirus type II er faktisk en blanding av type I, som er det rene felint coronaviruset, og coronaviruset for hunder (CCV). Det er derfor trolig at CCV kan smitte katter ettersom det må ha vært til stede i en katt med FCoV for at type II-viruset kunne oppstå. Men CCV skader imidlertid ikke katter. I forskningen min har jeg testet hunder i diverse husstander - kun i ett tilfelle fant jeg en hund med antistoffer til coronaviruset, og jeg har aldri funnet en hund som avgir smitte fra coronavirus.

Slik unngås overføring av FCoV på katteutstilling

I Storbritannia har 84 % av kattene på en katteutstilling antistoffer mot FCoV. Ettersom gjennomsnittlig én av tre katter med antistoffer mot FCoV avgir smitte, er det grunn til å tro at 28 % av kattene på en katteutstilling avgir FCoV-smitte til enhver tid.  FCoV avgis hovedsakelig via avføring, så katter på en katteutstilling bør ikke dele kattedo eller kattedospader med katter fra andre husstander. Dommere og veterinærer bør desinfisere hendene sine og bordet mellom hver gang de håndterer en katt: Husk at på et tidlig stadium kan enkelte katter i en kort periode avgi FCoV via spytt.

(top of page)

Slik unngås FCoV-smitte ved parring

Det lureste er selvfølgelig å parre katter med en antistofftiter på null med andre FCoV-frie katter og katter med antistoffer med andre katter med antistoffer. Registeret over FCoV-testede katter er dermed til god hjelp for oppdrettere. Av og til kan det imidlertid være at oppdrettere av enkelte grunner ønsker å foreta en risikofylt parring av katten. I slike tilfeller er det best å foreta en kontrollert parring der hunnkatten og hannkatten IKKE bor sammen i et par dager – dermed deler de ikke kattedo og FCoV-smitte kan unngås. Kattene er kun sammen under selve parringen.  Katten som var negativ før parringen bør testes for antistoffer 14 dager etter parringen, for å finne ut om den likevel har blitt smittet. 

 

 (top of page)

Site © 2000 - 2005 Dr. Diane Addie
Graphics © Melody Amundson, Mariposa Creations